Don Bosco Kleuter en Lagere school
Don Bosco Sint-Lambertus
Waversebaan | HEVERLEE
welkom
kleuterschool
lagere school
informatie
schooluren
ouderraad
schoolraad
zorg
projecten
kinderhoekje

 

 


Welkom in de Sint-Lambertusschool

Noteer alvast in je agenda:

Vrijdag 24 mei 2019: Voetbaltornooi
Naar jaarlijkse gewoonte organiseert de ouderraad een wedstrijd met meerdere matchen en ploegen gevormd per klas of leeftijdsgroep. Er is natuurlijk ook randanimatie en een voetbalinitiatie voor de jongste kleuters.
[hier inschrijven]

Wat meer informatie over inschrijvingen in de Leuvense basisscholen? Download de PDF met de inschrijvingsbrochure (voor anderstalige ouders [FR] [EN]) en de tijdlijn met de verschillende inschrijvingsperiodes. Hulp nodig? Neem contact op met de directie.

 

Kriebelkrant

De allerneigste foto's*, de coolste tekeningen, het beste proza, de mooiste gedichten en alle huistaken die de hond heeft opgegeten delen de juffen en meesters op [ GIMME ]. De kinderen van 6A en meester Giovanni tonen jullie op hun eigen webstek graag hun keitoffe klas.

(*) De op deze pagina's en in onze webalbums gepubliceerde foto's werden gemaakt door de leerkrachten en medewerkers van de Don Bosco Sint-Lambertus kleuterschool en lagere school, louter om de familie en naasten van onze leerlingen een beeld te geven van de schoolse en buitenschoolse activiteiten. Alle afbeeldingen blijven eigendom van de school, uitgaande van de geldende privacy- en portretrechten. Wij vragen eenieder het nodige respect te tonen voor het ter beschikking gestelde beeldmateriaal, auteursrechten en de persoonlijke levenssfeer van kinderen en ouders! Wij waken zorgvuldig over de inhoud, maar mocht u als betrokkene toch een opmerking of een probleem hebben met een of meerdere van de hier getoonde foto's, dan vragen wij u dit te melden zodat de gepaste maatregelen kunnen genomen worden.