Onderwijs met Don Bosco als gids

Het leven van Don Bosco

Op 16 augustus 1815 wordt in Castelnuovo d’Asti, een stadje niet ver van Turijn, Giovanni Bosco geboren. De jongen groeit op in het kleine gehuchtje Becchi, als derde zoon van een landbouwersgezin. Zijn vader sterft op jonge leeftijd, waarna zijn moeder de zorg voor haar kinderen én het werk op de boerderij volledig voor haar rekening neemt.

Een boerenzoon wordt priester

In die tijd was het niet evident dat een zoon uit een arm boerengezin priester werd. Maar mamma Margherita, een sterke en moedige vrouw, helpt toch om de levensdroom en roeping van haar jongste zoon mee te realiseren: priester worden voor de arme en verlaten jongeren in Turijn. En Giovanni slaagt in zijn opzet, ondanks alle tegenkantingen. Met veel hard werk en veel studeren want dat was nodig om priester te worden.

Het is dan ook een hele gebeurtenis wanneer hij kan intreden in het seminarie van Chieri. Na zijn priesterwijding in 1841 raadt zijn geestelijke begeleider hem aan om nog een aantal jaren te gaan studeren aan het convict in Turijn, waar de klemtoon eerder ligt op pastoraal werk. Daar komt Don Bosco in aanraking met de realiteit van een grootstad.

Geraakt door het lot van verlaten jongeren

Zijn confrontatie met de grote groep jongeren in de gevangenissen doet hem beslissen om in Valdocco, een Turijnse volkswijk, een eigen ‘oratorio’ (soort van zondagscatechese) uit te bouwen. Oratoriowerkingen in het Italië uit die tijd zijn meestal gebonden aan een parochie, maar Don Bosco pakt het anders aan en richt zich tot jongeren die niet tot een parochie behoren. Hij kiest voor jongeren die nergens meer terechtkunnen.

Met zijn oratorio creëert hij voor hen een plek waar ze thuis mogen zijn, waar ze dingen leren en waar ze de nodige ruimte krijgen om zich uit te leven en te spelen. Hij leert hen ook bidden en te vertrouwen op God, een barmhartige God die het beste met hen voor heeft. En zo leren ze stilaan weer te vertrouwen op zichzelf en op anderen.

Zijn radicale keuze voor jongeren

Het klikt tussen Don Bosco en zijn jongens, omdat ze voelen dat hij om hen geeft. Hij leert hun verlangens, ontgoochelingen en armoede kennen. Maar jammer genoeg wordt zijn zorg niet door iedereen in dank afgenomen. Velen vragen zich af waarom een priester zich moet bezighouden met zo’n bende jonge criminelen. Voor Don Bosco is dat nochtans heel duidelijk. Het lot van deze jongeren raakt hem diep en hij doet wat God van hem vraagt. Als hij na verloop van tijd moet kiezen voor een vaste loopbaan of een onzeker bestaan, kiest hij radicaal voor zijn jongens.

Voor Don Bosco komen jongeren altijd op de eerste plaats. Hij leeft tussen hen, probeert te achterhalen wat er echt bij hen leeft en speelt actief in op hun noden. Als hij merkt dat de meesten niet kunnen lezen of schrijven, richt hij avondscholen op. Als hij ziet dat velen geen thuis hebben, start hij met een soort van internaat. Hij begint met eigen werkplaatsen, eigen handboeken, een tijdschrift voor de jeugd. Hij organiseert loterijen en schrijft honderden bedelbrieven om de nodige middelen bijeen te krijgen. Geen moeite is hem te veel.

Een stichter van twee congregaties

Stilaan groeit bij hem het idee om een gemeenschap te beginnen met jongens die zich op dezelfde manier willen inzetten voor anderen. In 1859 sticht hij, samen met een aantal van zijn jonge medewerkers, een eigen congregatie. Hij noemt hen ‘salesianen’, naar de Heilige Franciscus van Sales. Wat ooit in Valdocco heel eenvoudig is begonnen, groeit nu enorm. Niet alleen in Turijn, maar ook ver daarbuiten.

Intussen is in de buurt van Genua een groepje jonge vrouwen bezig met hetzelfde werk, maar dan voor meisjes. Tijdens een herfstwandeling leert Don Bosco deze groep kennen. Hij moedigt hen aan en legt in 1872 samen met Maria Mazzarello de basis voor de congregatie van de zusters van Don Bosco. In 1875 stuurt hij zijn eerste salesianen naar Argentinië. Het is het begin van wat later een wereldwijde beweging zal worden.

Don Bosco is een man van het volk, een pedagoog, een priester, een stichter van congregaties. Maar in de eerste plaats is hij een man met een groot hart voor jongeren.

Op 31 januari 1888 sterft hij, ‘versleten als een oud kleed’, zo luidt het. Hij heeft heel zijn leven gegeven voor anderen. In 1934 wordt hij heilig verklaard.

Sint-Lambertusschool wordt Don Bosco Sint-Lambertus

Op 1 september 2015 neemt het Don Bosco Onderwijscentrum de vzw Katholiek Basisonderwijs Heverlee-centrum over en wordt onze kleinschalige parochieschool een deel van het grotere pedagogische project, geïnspireerd door het leven en werken van Giovani Bosco en de pastoraal van de Salesianen. We houden vast aan het specifieke karakter van onze school en blijven inzetten op de kracht van en de verankering in de lokale gemeenschap. Don Bosco Sint-Lambertus blijft een stevig knooppunt in het sociale weefsel van onze buurt!