maandag – dinsdag – donderdag – vrijdag: 8.45 – 12.20 uur en 13.20 – 15.30 uur
woensdag (halve dag): 8.45 – 11.05 uur
speeltijden L1, L2, L3, BA1 en BA2: 10.10 – 10.25 en 14.00 – 14.15 uur
speeltijden L4, L5, L6 en BA3: 10.35 – 10.50 en 14.25 – 14.40 uur
speeltijden Kleuters: 11.00 – 11.15 uur en 14.50 – 15.05 uur
woensdag is er geen speeltijd

Om 8.45 uur sluiten de schoolpoorten. Kinderen die te laat worden gebracht of aankomen zullen aan de schoolpoort opgevangen en begeleid worden tot aan de klas. 

Voor- en Naschoolse opvang (vergoeding aangerekend via Stad Leuven)
maandag – dinsdag – donderdag – vrijdag: 7.30 – 8.00 uur en 16.00 – 18.30 uur
woensdag: 11.30 – 18.30 uur

Naschoolse activiteiten Kinderkuren (vergoeding aangerekend via Stad Leuven)
maandag – dinsdag – donderdag – vrijdag: 16.00 – 17.00 uur
woensdag: 11.30 – 12.30 uur