De Schoolraad is samengesteld uit een aantal vertegenwoordigers van de ouders, het personeel en de lokale gemeenschap.

De Schoolraad heeft rechten en plichten inzake informatie en communicatie, beschikt over advies- en overlegbevoegdheid. De Schoolraad vergadert minstens drie maal per jaar.

  • Ouders: Bieke Demeulenaere en Jo Artoos
  • Personeel: Allissa Van den Broek en An Sauvillers
  • Lokale gemeenschap: Simon Bouckaert en Marjan Crynen

De verslagen van de vergaderingen kunnen steeds worden opgevraagd bij de voorzitter: