Wanneer vijf- tot zesjarigen aan die “grote school” beginnen, is de aanpassing groot.

“Leren lezen” en “leren rekenen” zijn een belangrijk gegeven in het eerste leerjaar. De motoriek wordt verfijnd in het “mooi schrijven”. Hun leefwereld krijgt meer inhoud door het lezen. Toch blijven de kinderen ook hier op een speelse manier verder werken. De motivatie moet immers gestimuleerd worden.

Het tweede leerjaar bouwt de nieuwe kennis van het eerste leerjaar verder uit. Ze leren er vlotter lezen, ze leren rekenen tot honderd. In dit leerjaar is er tijd om zich open te stellen voor het “diepere”. Ze beleven er samen hun eerste communie.

De derde klas is ook weer een uitdaging, een nieuwe stap voorwaarts: voetballen op de speelplaats, ruimte om te spelen, … maar ook “leren leren” begint hier vorm te krijgen. De leerinhouden van rekenen en taal sluiten nauw aan bij de leefwereld van kinderen. Bosklassen in de maand mei bevorderen de groepssfeer. Ze leren er met elkaar omgaan.

Vanuit de aanzet in het vorige schooljaar gaan de leerlingen in de vierde klas zelfstandiger werken. Ze kunnen al heel wat plannen maken, zich organiseren. Er gebeurt een verdere uitdieping van de leerstof van het derde leerjaar. Ze leren open staan voor andere ideeën, ze kritisch benaderen. Hun geweten wordt gevormd.

In de vijfde klas krijgen ze heel wat nieuwe leerstof te verwerken. De Franse taal is een uitdaging. Steeds belangrijker worden het “leren leren” en het “leren plannen”. Het einde van de lagere school komt in zicht.

In de zesde klas wordt de leerstof nog wat grondiger bestudeerd. Hun kennis wordt getoetst aan de realiteit, ze leren kritisch te zijn …
Hun sociale banden zijn sterker dan ooit. Openluchtklassen dragen hun steentje bij.

Doorheen onze basisschool krijgen de kinderen de kans om op een gedifferentieerde manier, om via contract- of hoekenwerk hun capaciteiten te ontplooien. Computer en internet kunnen hierbij een handje helpen, in de klas en computerlokaal op school. Alle klassen werken ook met [ Bingel ]. De opdrachten worden in het begin van de week opgegeven, de leerkrachten volgen de resultaten op.

We voeren we een duidelijk huistaakbeleid, aangepast per leeftijdscategorie.


Science4fun: student voor één dag aan de Faculteit Wetenschappen
Science4fun is een eerste kennismaking met de universiteit: een les van een echte prof, over wiskunde, sterrenkunde, chemie, biologie, aardrijkskunde of geologie. In het wetenschapsatelier ga je zelf aan de slag: zet een magnetische trein of zelfs hele continenten in beweging, maak blubber of DNA of een infraroodportret. En als afsluiter, de spetterende chemieshow van professor A.Toom. En wie slaagt, haalt vanzelfsprekend een diploma!