Informatieveiligheid & Privacy
De Europese privacyregels, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), gaan over de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van die gegevens. In het Engels spreekt men over de ‘General Data Protection Regulation’ (GDPR). Wij zetten als school alles in het werk om onze administratie en communicatie conform deze regelgeving te voeren. Mocht u ondanks alle inspanningen toch nog een vraag hebben over het verwerken van uw persoonsgegevens of die van uw kind, dan kan je dit aan de school melden. Elke vraag omtrent de privacy en informatieveiligheid wordt conform de protocols opgenomen in het IVP Beleidsplan behandeld.

MELDPUNT

[privacy@donboscosintlambertus.be]

IVP Beleidsplan:

  1. Algemeen
  2. Classificatie
  3. Toegangsmatrices
  4. Communicatiebeleid
  5. Toestelbeleid
  6. Wachtwoordbeleid
  7. Backupbeleid
  8. Achtergrondinformatie