Opgroeien met Don Bosco als gids

Don Bosco Sint-Lambertus en Don Bosco Heverlee nemen gerichte initiatieven om alle kinderen gelijke opvoedingskansen en kwaliteitsvol onderwijs aan te bieden: werken vanuit de talenten van kinderen, blijven geloven in hun mogelijkheden, blijvend nieuwe kansen geven en zorg bieden op maat van elk kind.

1-campustraject

BASISAANBOD in Don Bosco Sint Lambertus

Windekind buitengewoon basisonderwijs (BuBaO) organiseert binnen onze schoolmuren een aanbod op maat voor kinderen met specifieke onderwijsbehoeften.
Samen creëert een breed zorgcontinuüm waarbinnen we tegemoet kunnen komen aan de onderwijsbehoeften van onderstaande leerlingen

Antipestprogramma

Een fijn en veilig schoolklimaat versterkt het welbevinden en vergroot het werk- en leerplezier van iedereen: niet enkel leerlingen, leerkrachten en directie, maar ook ouders en buitenschoolse opvang zijn betrokken partijen.

Verkeerseducatie

In samenwerking met de ouderraad en het stadsbestuur van Leuven houden we de verkeersituatie in de omgeving van de school nauwlettend in de gaten. Met de politie en andere veilig-verkeer-partners werken we samen om de leerlingen aan te leren zich op een veilige manier in het verkeer te bewegen. In de 1ste cyclus van de lagere school hebben we aandacht voor de voetganger, 2de cyclus voor voetganger en fietser, 3de cyclus voor de fietser. Daarom zetten we ook de schouders achter campagnes als ‘Helm op, Fluo top!’ en andere acties van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde.

ICT op school

Onze leerlingen krijgen de kans om de leerinhoud gedifferentieerd in te oefenen via de nieuwe media. Met laptop, tablet of klaspc kunnen onze leerlingen op eigen niveau en tempo werken. Uiteraard krijgen ze ook de mogelijkheid om informatie op te zoeken op het internet en een juiste attitude aan te kweken om veilig met het internet om te gaan, zoals de eindtermen voorschrijven.

Milieu op school en gezondheidsbeleid

Onze school is een MOS-school. Door aan Milieuzorg Op School te doen, engageert de school zich om op deze gebieden (natuur, afval, energie, water en verkeer) extra inspanningen te leveren.
De leerlingen dragen mee zorg voor de orde en netheid op de speelplaats en in de lokalen. Drankblikjes, brik en aluminiumfolie worden op school niet aanvaard. Het gebruik van brooddozen en hervulbare drankverpakkingen of drinkbussen wordt actief gestimuleerd.
We weren alle snoep op school. Zorg dus voor een “voedzaam” tussendoortje: een stuk fruit of groente, een boterhammetje, …