Schooljaar 2024-2025

De inschrijvingsprocedure voor het nieuwe schooljaar loopt voor alle basisscholen in onze regio via een centraal aanmeldsysteem.

Brochure aanmelden en inschrijven – 2024 [.pdf]

Instappen tijdens het lopende schooljaar? Neem contact op via: directie@donboscosintlambertus.be

 

Instapdata

  • maandag 2 september 2024 (Kleuters geboren ten laatste op 1/03/2022)
  • maandag 4 november 2024 (Kleuters geboren ten laatste op 4/05/2022)
  • maandag 6 januari 2025 (Kleuters geboren ten laatste op 6/07/2022)
  • maandag 3 februari 2025 (Kleuters geboren ten laatste op 1/08/2022)
  • maandag 10 maart 2025 (Kleuters geboren ten laatste op 10/09/2022)
  • dinsdag 22 april 2025 (Kleuters geboren ten laatste op 22/10/2022)
  • maandag 2 juni 2025 (Kleuters geboren ten laatste op 2/12/2022)

 

Vitueel bezoek aan onze kleuterklassen en lagere school

Wanneer is je kind ingeschreven?

Voorwaarden

Je kind is pas ingeschreven in onze school als de ouder(s) schriftelijk instem(t) (men) met het pedagogisch project en het schoolreglement. Eenmaal ingeschreven, blijft het kind bij ons ingeschreven.

De inschrijving stopt enkel wanneer de ouders beslissen om het kind van school te veranderen of wanneer het kind wordt uitgesloten van de school.

Bij elke wijziging van het schoolreglement zullen we opnieuw een schriftelijk akkoord vragen.
Indien de ouder(s) niet akkoord gaan met de wijziging, wordt de inschrijving van de leerling beëindigd op 31 augustus van het lopende schooljaar.

​Bij de inschrijving van jullie kind, zullen we enkele vragen stellen over de organisatie van het ouderlijk gezag, de gezinssamenstelling, de verblijfsregeling,…
We gaan ervan uit dat beide ouders instemmen met de inschrijving.
Indien we niet op de hoogte zijn van het niet- akkoord van één van beide ouders, kunnen we het kind niet inschrijven.

​Bij de inschrijving vragen we je naar allerlei informatie voor onze administratieve schoolfiche van je kind ( denk daarbij aan de ISI-kaart of ID-kaart van het kind).